Nghiên cứu: Vi trọng lực, bức xạ không gian ‘kỳ lạ’ có thể khiến phi hành gia bị sỏi thận

Các phi hành gia có nguy cơ bị sỏi thận cao gấp hai đến bảy lần sau một năm bay vào vũ trụ