Dân biểu Đảng Cộng Hòa giới thiệu dự luật ngăn công nghệ nhạy cảm của Mỹ rơi vào tay quân đội Trung Quốc