Cựu Đại tá Newsham giải thích thời điểm Trung Quốc cộng sản tấn công