Dân biểu Diana Harshbarger ủng hộ cựu TT Trump: ‘Chúng ta có thể quay trở lại với các giá trị bảo tồn truyền thống’