‘Tình yêu sẽ chiến thắng’: Những người ủng hộ và chỉ trích ông Trump ở New York đề nghị bày tỏ bất đồng trong ôn hòa