Các đồng minh của ông Trump ủng hộ cựu tổng thống sau bản cáo trạng