Dân biểu Gallagher: Khủng hoảng kinh tế có thể đẩy nhanh tiến độ tấn công Đài Loan của Bắc Kinh