Nhà phân tích: Cơn bão kinh tế hoàn hảo của Trung Quốc làm tăng tốc quá trình tách khỏi Hoa Kỳ, nhưng không phải theo ý ông Tập