Dân biểu Hoa Kỳ: Cảng Trung Quốc ở Lagos có thể đe dọa lục địa Hoa Kỳ bằng hỏa tiễn