Dân biểu Issa: GOP sẽ điều tra câu chuyện về máy điện toán xách tay của Hunter Biden