Ông Hunter Biden đã cố gắng môi giới cho thỏa thuận năng lượng với công ty dầu khí Trung Quốc