Dân biểu Jim Jordan công bố thông tin mới về sự kiểm duyệt COVID-19 của TT Biden và Facebook