500,000 người bị loại khỏi thỏa thuận dàn xếp trị giá 725 triệu USD của Facebook – Hãy kiểm tra xem quý vị có nằm trong đó không