Dân biểu Jim Jordan: Đảng Cộng Hòa sẽ sử dụng ‘sức mạnh của hầu bao’ để chống lại FBI