Đảng Cộng Hòa Hạ viện yêu cầu ông Jack Smith cung cấp tài liệu về các bản cáo trạng nhắm vào cựu TT Trump