Dân biểu Jordan: Mặc dù đã tuyên thệ, Đặc vụ FBI khai man về máy điện toán xách tay của ông Hunter Biden