Dân biểu Mark Finchem: Tôi sẽ không ‘ngồi xuống và im lặng’