Dân biểu McCarthy cùng các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa hẹn họp với TT Biden về vấn đề Cuba