Dân biểu McCarthy: GOP sẽ lập tức bãi bỏ việc tuyển dụng 87,000 nhân viên IRS nếu giành được Hạ viện