Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Dân biểu Murphy của New Jersey trao Nghị quyết ngợi khen Shen Yun