Dân biểu Norman xét nghiệm dương tính với ca COVID-19 đột phá