CDC Hoa Kỳ: Hàng tuần có 35,000 người Mỹ đã chích ngừa đủ liều mắc COVID-19 có triệu chứng