Dân biểu Rudy Yakym tuyên thệ tiếp nối nhiệm kỳ của cố Dân biểu Jackie Walorski tại Địa hạt Quốc hội số 2 Indiana