Nhà phân tích: Đảng Dân Chủ ‘cần một phép màu’ để duy trì quyền kiểm soát Hạ viện sau những cập nhật mới nhất