Dân biểu Smith: Cuộc đàn áp Pháp Luân Công cho thấy ĐCSTQ coi quyền tự do là mối đe dọa