Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Dân biểu tiểu bang Idaho: ‘Hãy ra ngoài xem chính xác văn hóa Trung Quốc là gì’