Đan Mạch trở thành quốc gia Âu Châu đầu tiên cung cấp liều vaccine COVID-19 thứ 4