Đảng Cộng Hòa cần cân bằng ngân sách, ngăn chặn lạm phát, tạo việc làm