Đảng Cộng Hòa đang thu hút nhiều ứng cử viên đa dạng hơn bao giờ hết