Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng tại địa hạt quan trọng của tiểu bang xanh