Đảng Cộng Hòa khôi phục nỗ lực lập pháp nhằm cho phép người Mỹ kiện ĐCSTQ về COVID-19