Đảng Cộng Hòa lên án ông Schumer về lời kêu gọi tổ chức các cuộc bầu cử mới ở Israel

Đảng Cộng Hòa cho rằng bình luận của lãnh đạo Thượng viện là can thiệp vào bầu cử của Israel.