Tòa Bạch Ốc có đang nuôi dưỡng Hamas để lấy phiếu bầu không?

Quý vị sẽ nghe thấy rất nhiều lời rỗng tuếch “nhân đạo” về lý do tại sao Toà Bạch Ốc quyết định rằng Lực lượng Không quân Hoa Kỳ nên thả hàng viện trợ xuống Gaza.