Đảng Cộng Hòa lên tiếng ủng hộ chuyến thăm tiềm năng của ông McCarthy tới Đài Loan