Đảng Cộng Hòa nhắm đến khả năng EPA chấp thuận các trường hợp miễn trừ đối với lệnh cấm bán xe chạy bằng xăng vào năm 2035 của California