Đảng Cộng Hòa phản ứng trái chiều về biện lý đặc biệt được bổ nhiệm để điều tra tài liệu mật của TT Biden