Tòa Bạch Ốc: TT Biden sẽ gặp ông Tập ở San Francisco vào tháng Mười Một