Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện sắp đạt được một thỏa thuận ngân sách

Tối thứ Tư, một số nghị sĩ Quốc hội rất hào hứng trước tiến bộ sắp đạt được về chi tiêu quốc phòng và nghị quyết tạm thời gia hạn tài trợ của chính phủ