Hoa Kỳ: Cuộc chiến ngân sách cuối cùng cũng đến phòng họp Hạ viện

Trong kế hoạch tranh luận là các khoản cắt giảm ngân sách dự kiến về viện trợ cho Ukraine, rút lại nguồn tài trợ cho Liên Hiệp Quốc, chi 2.1 tỷ USD cho bức tường biên giới, và tài trợ cho các cơ quan ở các mức như năm tài khóa 2019.