Hoa Kỳ: Dân biểu Jordan mở rộng cuộc điều tra đối với Văn phòng Biện lý Quận Manhattan