Đảng Dân Chủ tại Hạ viện chặn dự luật của Đảng Cộng Hòa về tính minh bạch của cuộc rút quân tại Afghanistan