Đảng Dân Chủ tại Hạ viện đề xướng văn phòng đạo đức độc lập dành cho Tối cao Pháp viện

Dự luật này được đưa ra nhằm đáp lại những tranh cãi xung quanh lá cờ lộn ngược được treo bên ngoài tư gia của Thẩm phán Alito ở Virginia.