Đảng Dân Chủ tại Thượng viện dự tính hoàn tất cuộc tranh biện về Dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1 ngàn tỷ USD vào cuối tuần này