Dự luật cơ sở hạ tầng dài 2,702 trang được công bố trước cuộc tranh biện tại Thượng viện