Đảng Dân Chủ tại Thượng viện thông qua Dự luật ‘Giảm Lạm Phát’ với số phiếu 50–51