Decision Desk dự báo: Cơ hội chiến thắng của cựu TT Trump là 58%

Mô hình này cũng dự đoán rằng Đảng Cộng Hòa có lợi thế giành được ba thắng lợi, đồng thời giành được Thượng viện và giữ Hạ viện.