Đánh cắp bí mật từ công ty Mỹ, nữ khoa học gia người Trung Quốc nhận tội