Đạo diễn đạt giải Oscar sản xuất phim tài liệu ủng hộ Trung Cộng