Tác phẩm văn học ‘Cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn’ và Vương quyền của loài người