Đạo luật hôn nhân đồng giới trao cho chính phủ ‘nhiều quyền lực mới’ để nhắm vào các tín đồ tôn giáo